Lista postępowań PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

PZOZ/DZP/382/16TP/22 Przebudowa części budynku K znajdującego się na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach zadania „ Modernizacja Oddziału Pediatrycznego zlokalizowanego na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Płocku - dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów i wymogów. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-10 2022-06-02 09:00 --
PZOZ/DZP/382/12TP/22 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie Centralnego Ośrodka Rehabilitacji z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, przy ul. Tysiąclecia 13 oraz Przychodni Św. Trójcy przy ul. Miodowej 2 w Płocku, Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w Płocku. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-21 2022-04-29 09:00 --
PZOZ/DZP/382/05TP/22 Dostawa sprzętu medycznego (fotela okulistyczno – laryngologicznego, wózka reanimacyjnego, optyk artroskopowych, zestawu do inhalacji wibroaerozolem). Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-10 2022-02-18 09:00 --
PZOZ/DZP/382/38TP/21 Świadczenie usługi zarządzania Przychodnią Świętej Trójcy przy ul. Miodowej 2 wraz z filiami przy ul. Zielonej 40 oraz przy ul. Góry 7 w Płocku. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-29 2022-01-11 09:00 --
PZOZ/DZP/382/30TP/21 Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki laboratoryjnej Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-24 2021-12-06 09:00 2022-03-22
PZOZ/DZP/382/31TP/21 Dostawa rękawiczek medycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-25 2021-11-15 09:00 2022-03-22
PZOZ/DZP/382/20TP/21 Dostawę produktów leczniczych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-18 2021-10-27 09:00 2022-03-21
PZOZ/DZP/382/28PN/21 Dostawa USG ginekologicznego. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-13 2021-11-15 09:00 2021-11-09
PZOZ/DZP/382/23TP/21 Dostawa środków dezynfekcyjnych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-01 2021-10-13 09:00 2022-03-21
PZOZ/DZP/382/24TP/21 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-29 2021-10-12 09:00 2022-03-08
PZOZ/DZP/382/17TP/21 Dostawa wyrobów medycznych. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-01 2021-09-15 09:00 2022-03-08
PZOZ/DZP/382/18TP/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wszczepiennych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-18 2021-08-30 09:00 2022-03-07
PZOZ/DZP/382/16PN/21 dostawa środków higienicznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-17 2021-09-22 09:00 2022-03-07
PZOZ/DZP/382/10PN/21 Dostawa rękawiczek medycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-08-02 09:00 2022-03-07
PZOZ/DZP/382/08TP/21 Dostawa produktów farmaceutycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-16 2021-06-25 09:00 2022-03-07
PZOZ/DZP/382/03TP/21 Dostawa materiałów medycznych, materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-06 2021-05-26 09:00 2022-03-07
PZOZ/DZP/382/04TP/21 Przedmiotem zamówienia jest Obsługa serwisowa, przeglądy, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego – 17 pakietów. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-19 2021-05-07 09:00 2022-03-07
PZOZ/DZP/382/01PN/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej z podziałem na pakiety. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-08 2021-03-22 09:00 2021-12-02

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa