Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-20 z 20  pokazuj  pozycji

42/DLO/22 Dostawa środków dezynfekcyjnych. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-09-13 2022-09-21 12:00 --
40/DLO/2022 Dostawa wkładów drukujących Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-12 2022-08-19 12:00 --
PZOZ/DOT/08/01/2022 Opracowanie PFU -programu funkcjonalno – użytkowego dla rozbudowy Szpitala Św. Trójcy ul. Kościuszki 28 w Płocku o dodatkowy budynek szpitalny Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-08-03 2022-08-16 14:00 --
19/DLO/22 Dostawa materiałów biurowych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-06 2022-06-14 12:00 --
20A/DLO/22 Dostawa materiałów do sterylizacji Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-06-02 2022-06-07 12:00 --
53/AS/22 Środki kontrastowe Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-05-31 2022-06-06 10:00 --
PZOZ/BZ/0705/20 Świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-05-16 2022-05-20 10:00 --
20/DLO/22 Dostawa materiałów do sterylizacji Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-05-13 2022-05-24 11:00 --
39/AS/22 Szwy chirurgiczne Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-05-06 2022-05-13 10:00 --
9/AS/22 Produkty żywienia dojelitowego i pozajelitowego Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-04-07 2022-04-19 10:00 --
PZOZ/DOT/01/03/2022 Dostosowanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej w budynku Centralnego Ośrodka Rehabilitacji i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Tysiąclecia 13 w Płocku Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-03-31 2022-04-19 13:00 --
PZOZ/BZ/rew/2021 Badanie sprawozdania finansowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. za lata obrotowe 2021 oraz 2022. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-23 2021-12-23 12:00 --
PZOZ/DOT/23.11.2021 „Wstępnej koncepcji modernizacji Oddziału Pediatrycznego zlokalizowanego na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku””.- I etap; Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów i wymogów – II i II a etap oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego” Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-23 2021-12-03 14:00 --
66/DOT:AM/2021 263/2021 Wykonanie okresowego przeglądu dwóch systemów rurociągowych do gazów medycznych. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-10-13 2021-10-19 16:00 --
PZOZ/DZP/382/27ZO/21 Dostawa tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, adaptacją pomieszczenia oraz instalacją i uruchomieniem urządzenia. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-12 2021-10-25 09:00 --
PZOZ / DOT / 01/09 / 2021 Adaptacja pomieszczeń Pracowni Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w Budynku Przychodni POZ ul. Miodowa 2 w Płocku na potrzeby montażu nowego aparatu RTG . Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-09-16 2021-09-24 16:00 --
029/DI/2021 Zakup sprzętu komputerowego (20 zest. komp. + 30 kpl klaw+mysz) Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-09-10 2021-09-17 10:00 --
PZOZ/DOT/0704/2627/21 Wykonanie „Wstępnej koncepcji modernizacji Oddziału Pediatrycznego zlokalizowanego na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku”.- I etap; Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie modernizacji i dostosowania Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów i wymogów – II i IIa etap. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-08-12 2021-08-16 14:00 --
42/DLO/21 Dostawa środków dezynfekcyjnych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-08-02 2021-08-09 11:00 --
1/07/2021 Dostawa wkładów drukujących Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-07-21 2021-07-27 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa