Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 46  pokazuj  pozycji

PZOZ/DZP/382/27TP/22 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-25 2022-09-09 09:00 --
PZOZ/DZP/382/28TP/21 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz przeglądów, obsługi urządzeń i instalacji gazów medycznych oraz świadczenie usług porządkowych na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-18 2022-08-30 09:00 --
PZOZ/DZP/382/26TP/22 Dostawa gazów medycznych w butlach oraz azotu w stanie ciekłym wraz z transportem i dzierżawą zbiorników i butli Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-12 2022-08-24 09:00 --
PZOZ/DZP/382/24TP/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na pakiety. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-28 2022-08-11 09:00 --
PZOZ/DZP/382/25TP/22 Świadczenie usług serwisowych nad systemami informatycznymi AMMS oraz Infomedika dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-20 2022-07-28 09:00 --
PZOZ/DZP/382/22TP/22 dostawa materiałów medycznych, materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-19 2022-08-05 09:00 --
PZOZ/DZP/382/23TP/22 Dostawa sprzętu medycznego (diatermii chirurgicznej, pulsoksymetrów, podgrzewacza do płynów infuzyjnych). Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-12 2022-07-28 09:00 --
PZOZ/DZP/382/19PN/22 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z leasingiem bielizny szpitalnej i operacyjnej z zastosowaniem systemu zapewniającego bezdotykowe ewidencjonowanie brudnej bielizny Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-01 2022-08-02 09:00 --
PZOZ/DZP/382/21TP/22 Świadczenie usług serwisowych nad systemami informatycznymi AMMS oraz Infomedika dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-01 2022-07-20 09:00 --
PZOZ/DZP/382/20TP/22 Przebudowa części budynku K znajdującego się na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach zadania „ Modernizacja Oddziału Pediatrycznego zlokalizowanego na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Płocku - dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów i wymogów Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-24 2022-07-11 09:00 --
PZOZ/DZP/382/18TP/22 Przebudowa części budynku K znajdującego się na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach zadania „ Modernizacja Oddziału Pediatrycznego zlokalizowanego na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Płocku - dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów i wymogów. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-02 2022-06-17 09:00 --
PZOZ/DZP/382/17TP/22 Dostawa gazów medycznych w butlach oraz w zbiornikach w stanie ciekłym wraz z transportem i dzierżawą zbiorników i butli Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-31 2022-06-13 09:00 --
PZOZ/DZP/382/14TP/22 Dostawa sprzętu medycznego( wideolaryngoskopu pediatrycznego,fotela okulistyczno – laryngologicznego). Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-04 2022-05-12 09:00 --
PZOZ/DZP/382/13TP/22 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych z podziałem na 21 pakietów. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SWZ. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-28 2022-05-11 09:00 --
PZOZ/DZP/382/15TP/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na pakiety Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-26 2022-05-11 09:00 --
PZOZ/DZP/382/11TP/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenie medycznego w podziale na 7 pakietów Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-06 2022-04-27 09:00 --
PZOZ/DZP/382/09TP/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wszczepiennych z podziałem na 5 pakietów. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-24 2022-04-05 09:00 --
PZOZ/DZP/382/08TP/22 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-21 2022-04-06 09:00 --
PZOZ/DZP/382/07TP/22 świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Szpitala Świętej Trójcy z siedzibą Płocku Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-16 2022-03-28 09:00 --
PZOZ/DZP/382/06TP/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek w podziale na pakiety. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-01 2022-03-09 09:00 --
PZOZ/DZP/382/02TP/22 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz przeglądów, obsługi urządzeń i instalacji gazów medycznych na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-11 2022-02-21 09:00 --
PZOZ/DZP/382/04TP/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów do reperacji przepony moczowo-płciowej oraz siatki chirurgicznej z podziałem na 3 pakiety. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-04 2022-02-18 09:00 --
PZOZ/DZP/382/01PN/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych w podziale na pakiety. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-14 2022-02-14 09:00 --
PZOZ/DZP/382/40TP/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do terapii rezonansem stochastycznym. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-23 2022-01-03 09:00 --
PZOZ/DZP/382/39PN/21 Dostawa materiałów wszczepiennych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-21 2022-01-24 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa