Lista postępowań PZP

Pozycje 1-23 z 23  pokazuj  pozycji

PZOZ/DZP/382/26TP/21 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-06 2021-10-15 09:00 --
PZOZ/DZP/382/23TP/21 Dostawa środków dezynfekcyjnych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-01 2021-10-13 09:00 --
PZOZ/DZP/382/24TP/21 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-29 2021-10-12 09:00 --
PZOZ/DZP/382/22TP/21 Dostawa sprzętu medycznego. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-15 2021-10-01 09:00 --
PZOZ/DZP/382/17TP/21 Dostawa wyrobów medycznych. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-01 2021-09-15 09:00 --
PZOZ/DZP/382/18TP/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wszczepiennych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-18 2021-08-30 09:00 --
PZOZ/DZP/382/19PN/21 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-18 2021-09-20 09:00 --
PZOZ/DZP/382/16PN/21 dostawa środków higienicznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-17 2021-09-22 09:00 --
PZOZ/DZP/382/15TP/21 Obsługa serwisowa, przeglądy, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego – 10 pakietów. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-03 2021-08-11 09:00 --
PZOZ/DZP/382/14TP/21 Sukcesywny odbiór i wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z obszaru działania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 roku (24 miesiące). Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-16 2021-07-30 09:00 --
PZOZ/DZP/382/13TP/21 Dostawa sprzętu medycznego Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-12 2021-07-20 09:00 --
PZOZ/DZP/382/10PN/21 Dostawa rękawiczek medycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-08-02 09:00 --
PZOZ/DZP/382/12PN/21 Dostawa aparatu RTG. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-25 2021-08-06 09:00 --
PZOZ/DZP/382/08TP/21 Dostawa produktów farmaceutycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-16 2021-06-25 09:00 --
PZOZ/DZP/382/11TP/21 Remont Budynku tzw. Wieży Masońskiej oraz przebudowa dachu i schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanego na terenie Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28 w Płocku. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-15 2021-06-30 09:00 --
PZOZ/DZP/382/09PN/21 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-11 2021-06-14 09:00 --
PZOZ/DZP/382/03TP/21 Dostawa materiałów medycznych, materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-06 2021-05-26 09:00 --
PZOZ/DZP/382/05TP/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-29 2021-05-17 09:00 --
PZOZ/DZP/382/07TP/21 Dostawa aparatu do znieczuleń z kardiomonitorem Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-20 2021-04-30 09:00 --
PZOZ/DZP/382/06TP/21 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie Centralnego Ośrodka Rehabilitacji z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, przy ul. Tysiąclecia 13 oraz Przychodni Św. Trójcy przy ul. Miodowej 2 w Płocku, Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w Płocku. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-20 2021-05-07 09:00 --
PZOZ/DZP/382/04TP/21 Przedmiotem zamówienia jest Obsługa serwisowa, przeglądy, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego – 17 pakietów. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-19 2021-05-07 09:00 --
PZOZ/DZP/382/02PN/21 Dostawa RTG z ramieniem C. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-19 2021-05-05 09:00 --
PZOZ/DZP/382/01PN/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej z podziałem na pakiety. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-08 2021-03-22 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa